కొత్త దంపతులకు పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుగులో

కొత్త దంపతులకు పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుగులో... వివాహ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా వివాహ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలుగులో

వివాహ బంధం స్వర్గంలో నిర్ణయించబడుతుంది. అది భూమిపై పెద్దల నిర్ణయరూపంలో కానీ ఇద్దరి చూపుల కలయికలో కానీ అమలు కావచ్చు అంటారు.

మనసాంప్రదాయంలో పెద్దలు నిర్ణయించిన వివాహాలు ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటాయి. కొన్ని ప్రేమ వివాహాలు జరుగుతూ ఉంటాయి..

ఎటువంటి వివాహం జరిగిన అది నూరేళ్ళ బంధంగా ఉంటుంది. నిండు నూరేళ్ళు కలసి జీవించాలనే తపన ఆ దంపతుల మద్య ఉంటుంది. ఆ తపనే ప్రేమకు పునాది. ఆ తపనే చిన్న పతి సంఘర్షణకు దారి తీస్తుంది. ఆ తపనే చిన్ని చిన్ని తగువులు తెస్తుంది… కానీ ఒకటి చేస్తుంది.

వారి ప్రేమైక జీవితమే మరొకరి జీవితానికి నాంది అవుతుంది. వారి కలయిక పార్వతీ పరమేశ్వరుల కలయిక లేక లక్ష్మీ నారాయణుల కలయికగా మన భారతీయ సమాజం భావిస్తుంది. అలాగే ఉండమని దీవిస్తుంది.

పెద్దల కృషి ఫలితంగా ఒక జంటకు వివాహం జరుగుతూ ఉంటుంది. అందరి అశ్వీర్వచనంతో ఆ జంట కలసి జీవన ప్రయాణం ప్రారంభిస్తారు. అందరి సంతోషల మధ్య వారి ప్రయాణం పురుడు పోసుకుంటుంది. స్నేహితుల శుభాకాంక్షలు పెద్దల ఆశీర్వచనాలు వారికి దీవెనలుగా మారతాయి.

మీ బంధం చిక్కుముడులకు చిక్కదు… తగవులతో అంటకాగదు… చూడచక్కని మీ దాంపత్యమునకు ఒక సంవత్సరం… మరింత సంతోషంగా మీ కాపురం కలకాలం కొనసాగాలని ఆశిస్తూ…. కొత్త దంపతులకు పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు.

కొత్త దంపతులకు పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుగులో
కొత్త దంపతులకు పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుగులో

కొందరు తమ ఇష్ట ప్రకారం ఒకరంటే ఒకరికి మక్కువ కలిగి ఒక్కటై ముందుకు సాగాలని తమ జీవనయాత్రకు తామే తమ భాగస్వామిని ఎంచుకుంటారు. వీరిని ఆశీర్వదించేవారు ఉంటారు. తమ జీవన ప్రయాణం మొదలు పెడతారు.

వివాహం జరిగిన ఏడాదికి మరలా పెళ్లిరోజు వస్తుంది. మరలా ఆశీర్వదించే పెద్దలు, మరలా శుభాకాంక్షలు తెలిపే స్నేహితులు ఉంటారు.

అలా ఒక్కటిగా తమ జీవన ప్రయాణం మొదలు పెట్టె కొత్త దంపతులకు పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుగులో….

సంతోషంలో కాలం తెలియదు, కష్టంలో కాలం కరగదు. మీ సంసార జీవితం నిత్య సంతోషం కావాలని కోరుకుంటూ… మీ దంపతులకు తొలి వివాహా వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

నిండు నూరేళ్ళు మీ దాంపత్యం సుఖసంతోషలతో సాగాలని హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటూ మీ దంపతులిద్దరికి పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు.

అవధులు లేని ప్రేమానుబంధం మీ సొంతం. అయినా అందరిముందు అందమైన ప్రవర్తనతో ఉండే మీ కాపురం కలకాలం సుఖసంతోషలతో కొనసాగాలని కోరుకుంటూ మీకు పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు..

మీ ఇద్దరి మద్య అవగాహన బలం ముందు గాలి బలం కూడా బలహీనం అవుతుంది. అలా కలసి కాలంలో జీవన ప్రయాణం సాగిస్తున్న కొత్త దంపతులకు శుభాకాంక్షలు.

ఆలోచనలు వేరుగా వచ్చినా మీమద్య అది ఒక్కటై పోతుంది. తగువు వచ్చినా మీమద్యలో చులకనైపోతుంది… మీ మధ్యలో ఏమోచ్చిన అవి కరిగి కాలంలో కలసిపోతాయి… మీరు ఒక్కటిగా కాలం గడుపుతారు… మీ దాంపత్యం ఆదర్శవంతం… మీకు పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు.

చూడముచ్చటగా చాలా జంటలు ఉండవచ్చు. కానీ ఒక్క మనసే ఇద్దరిలో ఉండడం అంటే అది మీఇద్దరినీ చూస్తే కనిపిస్తుంది. మీ సంసారం సుఖసంతోషలతో సాగాలని కోరుకుంటూ మీకు పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు.

భూమికి ఉండే ఓర్పు, మేరు పర్వతానికి ఉండే గాంభీర్యం భార్యభర్తలైతే అది మీరు… మీ కాపురం కలకాలం కొనసాగాలని కోరుకుంటూ మీకు పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు..

అనంతమైన సాగరంలో వచ్చే కెరటాలు వలె సంసారంలో సమస్యలు వచ్చి వెళ్ళినా ఒక్కటిగానే ఎదుర్కొన్న మీ అవగాహన, మీ జీవిత పర్యంతము కొనసాగాలని కాంక్షిస్తూ…. కొత్త దంపతులకు పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు.

కొత్త దంపతులకు పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుగులో

అబద్దాలు అందంగానే ఉంటాయి, అందరినీ ఆడిస్తాయి. కానీ మీ మధ్యలో ఇమడలేకపోయాయి. మీ దాంపత్యం ఆదర్శవంతమైన జీవనం. ఇలాగే మీ దాంపత్యం కలకాలం కొనసాగాలని కోరుకుంటూ మీకు పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు.

సంతోషంగా ఉన్నప్పుడే కాలం వేగంగా కరిగిపోతుంది. నూరేళ్ళ జీవితనికి పునాది ఏర్పడిన రోజు అప్పుడే సంవత్సరం అయ్యింది… అంటే మీ సంసారం ఎంత సంతోషంగా సాగిందో… అలాగే నూరేళ్ళు మీ సంసారం సాగాలని ఆశిస్తూ… కొత్త దంపతులకు పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు

ఎప్పుడూ సంతోషం కాలం ఇవ్వదు… కానీ ఒక్కరోజున ప్రారంభం అయిన నూరేళ్ళు కలిసి ఉండే సంసారంలో మీరు ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉండడం అంటే మీ మనసులు ఎంతగా కలిసిపోయాయో అర్ధం అవుతుంది. ఆదర్శవంతమైన సంసారం సాగిస్తున్న మీకు పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు.

ఆహ్లాదకరమైన జీవనమే అందమైన జీవితం అయితే, అటువంటి అందం మీ దాంపత్యంలోనే కనబడుతుంది. మీకు కాపురం కలకాలం సుఖసంతోషలతో కొనసాగాలని కోరుకుంటూ మీకు పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు.

అర్ధనారీశ్వరులు అంటే ఇద్దరూ ఒకే మనసును కలిగి ఉండడం అంటారు. అదే అడిదంపతుల సంసారం.. అయితే మీరు అది దంపతులవలె కలిసిమెలిసి జీవనం సాగించాలని కోరుకుంటూ మీకు పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు.

మీ ఇద్దరినీ చూస్తుంటే కొత్త జంటగా కనబడతారు. కానీ మీతో మాట్లాడితే మీరు ఏనాటి జంటో అనిపిస్తుంది… మీ సంసారం సుఖవంతంగా కలకాలం కొనసాగాలని ఆశిస్తూ కొత్త దంపతులకు పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు.

ఆనందానికి హద్దు లేదు. సంసారంలో చిరుకోపలకు కొదువ ఉండదు. ఏదైనా కలిసి జీవనం కొనసాగించాలనే కాంక్ష ముందు కష్టం కరిగిపోతుంది… మీ సంసారం సంతోషంతో సాగాలని కోరుకుంటూ వివాహ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

ఆచారంలో సంప్రదాయం కలిసి ఉంటే, ఆచరణలో మీరు సీతారాముల వంటివారు… మీకు పోలిక చెప్పడం కన్నా మీరు మీలాగానే కలకాలం కలిసి ఉండాలని కోరుకుంటూ వివాహ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

తెలుగులో శుభాకాంక్షలు తెలియజేసే కొట్స్ తెలుగులో

పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు కోట్స్ తెలుగులో

telugureads

1 thought on “కొత్త దంపతులకు పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుగులో”

Leave a Comment