పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు కోట్స్ తెలుగులో

స్నేహితుడుకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు కోట్స్ తెలుగులో పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు మనసుకు బలం అయితే, ఆప్తుల నుండి వచ్చే శుభాకాంక్షలు మరింత బలం.

నేను అత్యంత సంతోషంతో ఎదురుచూసే రోజులలో నీ పుట్టిన రోజు కూడా ఒకటి. అందరికీ సంతోషమే పంచే మిత్రమా…

నీకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు…

భలే భలే మంచి రోజు, మా మిత్రుని పుట్టినరోజు, ఈ పుట్టిన రోజులాగానే సంవత్సరం అంతా సంతోషంగా సాగాలని కోరుకుంటూ…

నీకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు…

నీ పుట్టిన రోజు ఒక పండుగ రోజు వలె జరుపుకోవాలి. ప్రతిరోజూ నీకు మంచిరోజుగా మారాలి… మిత్రమా…

నీకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు…

మంచివారు మంచే చేస్తారు. వారికి తిరిగి మంచే జరుగుతుంది. మంచితనానికి మారురూపంగా కనిపించే ప్రియమిత్రమా నీకు

నీకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు…

మిత్రమా అద్బుతమైన ప్రజ్ణాపాఠవాలు కలిగిన ఓ నా నేస్తమా… నీకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు.

పుట్టిన రోజు సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు.

సంతోషం సగం బలం అయితే ఆనందం మంచిబలం. అటువంటి ఆనందం పుడుతూనే బంధువులకు కలుగజేసిన నేస్తమా

నీకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు…

పుట్టిన ప్రతివారు నేర్చుకుంటూ ఎదుగుతారు, నీవు నేర్చుకుంటూ మరొకరికి నేర్పుతూ అందరికీ మార్గదర్శకంగా మారిన మిత్రమా…

నీకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు…

పుట్టాక అమ్మానాన్నకు ఆనందం అయ్యావు. ఎదుగుతూ మాకు మంచిమిత్రుడు అయ్యావు. నీ మంచితనంతో మాపై కూడా మంచివారనే గుర్తింపు తెచ్చిన మిత్రమా…

నీకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు…

మిత్రమా నా ప్రియ మిత్రమా నీకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు

నీస్నేహం నాకు వరం అయ్యింది, అటువంటి వరపుత్రుడిని అందించిన మీ అమ్మానాన్నకు ధన్యవాదలు తెలుపుతూ ప్రత్యేకించి…

నీకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు…

నీ కన్నా నీ చుట్టూ ఉండేవారికి మేలు కలగాలనే తాపత్రయపడే మిత్రమా నీకు మరింత మేలు జరగాలని కోరుకుంటూ…

నీకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు…

ఆప్తులుగా ఎందరు ఉన్నా, స్నేహితుడు కోరే హితమే హితము…. నాపై స్నేహభావనతో ఆప్తుడుగా మారిన మిత్రమా…

నీకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు…

బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ సాయపడడంలో పోటీపడతారని నిరూపించిన నేస్తమా నీకు నాతరపున పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు.

పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు…

పరిచయస్తులంతా ఫ్రెండ్స్ కారు కానీ నీకు ఫ్రెండ్సే ప్రపంచం… ఓ మై ఫ్రెండ్ హ్యాపీ బర్త్ డే టు యు…

నీకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు…

ఓటమి నా చిరునామా అనుకుంటే, కాదు గెలుపు నీ గమ్యం అంటూ నాలో ధైర్యం నింపిన నేస్తమా నీ నా హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు.

నీకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు…

దైవం స్నేహితుడి రూపంలో ఉంటుందని, నీ స్నేహం వలన తెలిసింది. నేస్తమా నీకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు.

పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు…

ఆశించడం కన్నా ఆశయం కోసం పాటుపడడం గొప్ప అని భావించే, నీ ఆశయం నెరవేరలని కోరుకుంటూ నేస్తమా…

నీకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు…

మాట మనసుని తాకుతుంది, నీ మంచి మాటలు మనసులో మెదులుతూనే ఉంటాయి. ఓ మంచి మిత్రమా నీకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు.

నీకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు…

కష్టంలో చిరునవ్వు చెరగకపోవడం అంటే ఆదుకునేవారు ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉండడమే… నా చిరునవ్వుకు తెలుసు నీ ప్రాధాన్యత. కలకాలం చిరునవ్వుతో ఉండాలని ఆశిస్తూ…

నీకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు…

నాన్నకు ప్రేమతో పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు

కుటుంబంలో సభ్యులలో తప్పు చేయాలనే తలంపు వచ్చిన వారందరికీ మీరు సింహస్వప్నం. మీవలనే కుటుంబ గౌరవం మరింత ఇనుమడించింది… నాన్నగారు మీకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు.

సమాజంలో నాకు దిశను చూపారు. సమాజంలో మీ జీవన యాత్ర, నాకు పూలదారిగా మారింది… దన్యుడను… నాన్నగారు మీకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు.

నాన్నగారు మీరు నాకు కొండంత బలం, నాన్నగారు మీ అండ, నా మనసుకు బలం. గౌరవనీయులైన నాన్నగారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు.

తండ్రికి తగ్గ తనయుడు అనిపించుకోలేదు అయినా నన్ను ప్రయోజకుడిగా మార్చేవరకు భగీరధ ప్రయత్నం చేసి, నా జీవితాన్ని నిలబెట్టిన నాన్నగారు… మీకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు.

ఈరోజు నలుగురిలో నాకు గౌరవం దక్కుతుంది… అంటే అది మీ వలననే నాన్నగారు…. సమాజంలో మీరు తెచ్చుకున్న గుర్తింపు నాకు బాటగా మారింది… మీవలననే నేను ఈరోజు ఎలా ఉన్నాను… నాన్నగారు… మీకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు.

పుట్టిన ప్రతివారు తాము నడిచే మార్గం, మరొకరికి మార్గదర్శకం కావాలి అంటారు. కానీ మీమార్గం మాతోబాటు మరింతమందికి ఆదర్శం అయ్యింది. ఆదర్శమూర్తికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు.

ఆదర్శం అంటూ పుస్తకాలలో చదివే నాకు, దానికి నీవే నిదర్శనంగా కనబడతావు… నాన్న నీకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు.

నీవు నడిచినబాటలో ఏమున్నాయో నాకు తెలియదు కానీ నాన్న ఇప్పుడు ఆబాట నాకు రహదారిలా మారింది… నాన్నకు ప్రేమతో పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు.

ప్రయత్నం గురించి పాఠాలు చదివాను. ప్రయత్నం గురించి పట్టుదలను మీ నుండే నేర్చుకున్నాను… పట్టుదలపై పట్టు సాధించిన నాన్నగారికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు.

మీపెంపకంలో మిమ్మల్ని నిందిస్తూ పెరిగాను, అయినా నాబంగారు భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దేవరకు నన్ను భరించిన నాన్నగారికి ప్రేమతో పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు…

అమ్మకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు

ఎన్నిసార్లు నన్ను రక్షించావో, అన్నిసార్లు నేను తిరిగి పుట్టినట్టు అయితే, ఈ జీవితం నీ సృష్టి… అమ్మకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంశాలు..

అమృతం దేవతల సొత్తు అయితే, అమ్మా అమృతం కన్న మిన్న అయిన నీ ఆప్యాయత నాకు సొంతం. అమ్మకు ప్రేమతో పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు.

నీవు చెప్పిన నీతికధల ఫలితమే, నా జీవిత లక్ష్యం అయ్యింది. అటువంటి లక్ష్యం ఏర్పరచిన తల్లీ నీకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు.

అందలం అందుకున్నవాడు అయినా అట్టడుగున ఉన్నవాడు అయినా అమ్మకు ఎవరైనా ఒక్కటే… అమ్మకు ప్రేమతో పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు.

కొడుకుకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు

ఆనందమానందమాయే మనసంతా ఆనందమయే, నీపుట్టుకతోనే ఆనందం అవధులు దాటింది… బిడ్డ భవిష్యత్తులో మాకు కలిగిన ఆనందం నీకు ప్రతిరోజూ కలగాలని కోరుకుంటూ నీకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు.

ఎదుగుతున్న కొద్ది, ఒదిగి ఉంటూ అందరితో మంచి అనిపించుకుంటూ జీవితం సంతోషమయంతో సాగాలని ఆశిస్తూ… పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు.

జీవితం ఆశలమయం అయితే, ఆశయంతో సాగే జీవితం ఉత్తమ జీవితం. సదాశయంతో సదా వర్ధిల్లాలని కోరుకుంటూ నీకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు.

గొప్ప ఆశయం పుట్టిన రోజు నిజమైన పుట్టిన రోజు అంటారు. మంచి ఆశయం గురించి ప్రయత్నం చేయడం పురుషలక్షణం. ఆశయంవైపు ఆలోచించే నీకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు.

మా కలలకు ప్రతిరూపం నీవు, నీ కలలకు మా కలలు అడ్డురావు. నీ కలల సాధనకు సాధన చేస్తూ జీవితం సార్ధకం చేసుకోవాలని కోరుకుంటూ పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు.

నాతో నడక నేడ్చుకున్నావు, నాదారిలో నడిచావు. నా ఆశయం నీకు ఆశగా మారిపోయింది… నా బాద్యతను బరువుగా భావించని నీకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు.

ఎంత సాధించినా గర్వం తలకెక్కకపోవడమే నిజమైన సాధన. అటువంటి గుణం కోల్పోకుండా కలకాలం వర్ధిల్లు… నేకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు.

కూతురికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు

అమ్మ అయినా, అమ్మమ్మవు అయినా నాకు చిట్టి తల్లివే నీవు… నా బంగారు తల్లి నీకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు.

నీ కంటతడి నా గుండెల్లో సాగరం అవుతుంది. నా చిట్టితల్లి జీవితం నిత్య సంతోషమయం అవ్వాలని ఆశిస్తూ పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు.

ఈ ఇంట సిరులొలికించావు… ఆ ఇంట సంతోషం నింపావు. పుట్టింట్లోనూ మెట్టింట్లోనూ ఆనందాన్ని అందిస్తున్నా చిట్టితల్లికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు.

నీవు నవ్వుతున్నంత కాలం సిరులోలికే సమయం. నీవు నడిచిన ఇల్లు ఆనందమయం. నా చిట్టి తల్లి అదృష్టానికి ఆలవాలం…. నీకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు.

జగదంబ అందరికీ అమ్మగా ఉంటుంది. కానీ కూతురుగా కొందరికే పరిమితం. నా చిట్టి తల్లి నీకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు.

అన్న/తమ్ముడుకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు

అమ్మలో సగం నాన్నలో సగం కలిస్తే, అది నీవే… అమ్మ ఆప్యాయత, నాన్న గాంభీర్యం నీలో ఉంటాయి. నాకు ఆదర్శం అయిన అన్నకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు.

నాన్న వలన నలుగురిలో గౌరవం లభిస్తే, నీ వలన ఆ నలుగురు నాకు పరిచయం.. నాకు ఆదర్శంగా నిలిచిన అన్నకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు.

ఏదైనా ఆచరించడంలో నీ పట్టుదల నాకు ఫ్యాషన్ అయింది. నేను అనుసరించడానికి నీవు ఏర్పరచిన మార్గం నాకు బంగారుబాట… నీకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు.

ప్రియమైన భార్యకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు

భార్య అంటే భాదించే అని అభిప్రాయం నుండి భార్య అంటే ప్రేమించేది అనే బలమైన భావం ఏర్పడే అంతలా నన్ను ప్రేమించినా భార్యామణి… నీకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు

ప్రేమలేని చోట మనసు కరకుగా ఉంటుంది… ప్రేమతో నిండిపోయిన హృదయం మరొక కఠిన మనసును కదిలించగలదు… నిండైన ప్రేమకు ప్రతిరుపమా… నీకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు…

నాలో సగం అని అన్నింటిలోనూ వాటా అడిగే నీవు ప్రేమించడంలో మాత్రం వంతులు వేయవు… నన్ను కట్టిపడేసిన నీ ప్రేమ నాకు అదృష్టం… ఓ నా అర్ధాంగి నీకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు…

వాదులాడేవారు ఉంటారు, వంతులాడేవారు ఉంటారు… కానీ నీ వాదన, నీ వంతులు మన కాపురం కళకళలాడడానికి సాయం అవుతుంటే, అది మన అదృష్టం… నా ప్రియమైన భార్యామణికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు.

నేస్తం లేకుండా నేనుండలేనని ఎప్పుడూ నాతో తోడుగా ఉండడానికి భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన వరం నీవు… నేస్తమైనా నా ప్రియమణి భార్యామణికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు.

సాధించడం సగం హక్కు అని భావించేవారు ఉండే కాలంలో కూడా ప్రేమించడమే పరిపూర్ణమని భావించే నీవు నా జీవిత భాగస్వామి కావడం నా అదృష్టం… నీకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు.

1 thought on “పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు కోట్స్ తెలుగులో”

Leave a Comment