అంతర్జాతీయ నర్సుల దినోత్సవం కోట్స్ తెలుగులో

అంతర్జాతీయ నర్సుల దినోత్సవంగా నర్సులకు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలుగులో కోట్స్. హాస్పిటల్ నందు రోగికి వైద్యం చేసే డాక్టర్ తో బాటు ఉండే నర్సుల సేవ కూడా గొప్పది. రోగి పరిస్థితిని బట్టి సేవలు చేస్తూ ఉంటారు. వైద్యవృత్తిలో నర్సుల సేవలు చాలా కీలకమైనవి. వైద్యచికిత్స పొందుతున్న రోగికి క్రమపద్దతిలో మెడిసిన్ అందజేసే నర్సుల వలన రోగి త్వరగా కోలుకునే అవకాశం ఎక్కువ. మే 12న అంతర్జాతీయ నర్సుల దినోత్సవం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహిస్తారు. నర్సు … Read more