అమ్మకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు కోట్స్

అమ్మకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు కోట్స్

అమ్మకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు కోట్స్ తెలుగులో…. అమ్మ పరదేవతకు ప్రతిరూపంగా చెబుతారు. అమ్మ త్యాగం ముందు ఎవరు ఏమి చేసినా అది తక్కువే అవుతుంది. అమ్మ అంటే అమ్మే… అమ్మ ప్రేమకు అమ్మ ప్రేమే సాటి. రూపం చూసి ప్రేమించే పాత్రలు ఎన్నో కనబడతాయి. ఒక ప్రాణానికి రూపమిచ్చే తల్లి మనసు మిన్న. తన తనయ లేక తనయురాలు రూపమెలా ఉన్నా అమ్మ ప్రేమలో మార్పు ఉండదు. బిడ్డ కడుపు చూసే అమ్మకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపే కొన్ని కోట్స్…. నా జననం నీ పోరాటం, నా జీవితం నీ … Read more