స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే

స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే

స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే విషెస్ టూ అల్. ఆగష్టు 15 వచ్చిందంటే ఏదో సాధించామన్న ఆలోచన… ఏం సాధించాం? మనమేం సాధించాం ? అంటే… సాధించింది… పోరాడింది… మన పూర్వీకులు… వారే స్వాతంత్ర్య పోరాట వీరులు. ఆనాటి రోజులలో భారతమాత బానిస సంకెళ్ళను తెంచడానికి తెగువ చూపిన మన భారతీయులు… ఆనాటి వారి తెగువ నేటి మన భారతీయుల జీవన స్థితి. వారు సాధించి పెట్టిన స్వాతంత్ర్యం వలన నేడు మన పరిపాలన … Read more