ప్రియమైన భార్యకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు

ప్రియమైన భార్యకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు

ఇంట్లో భర్తకు భార్య అన్నీ తానై ప్రవర్తిస్తుంది. భర్త అవసరాలకు తగ్గట్టుగా నడుచుకోవడంలో భార్యను మంచిన బంధం ఉండదని అంటారు. అంతలా భార్య, తన భర్తతో మమేకం అవుతుంది. మనసుని ఆక్రమించేసే, భార్యకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడానికి కొన్ని తెలుగు కొట్స్. భార్య అంటే భాదించే అని అభిప్రాయం నుండి భార్య అంటే ప్రేమించేది అనే బలమైన భావం ఏర్పడే అంతలా నన్ను ప్రేమించినా భార్యామణి… నీకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు ప్రేమలేని చోట మనసు కరకుగా ఉంటుంది… … Read more