కొత్త దంపతులకు పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుగులో

కొత్త దంపతులకు పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుగులో… వివాహ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా వివాహ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలుగులో నిండు నూరేళ్ళు మీ దాంపత్యం సుఖసంతోషలతో సాగాలని హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటూ మీ దంపతులిద్దరికి పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు. అవధులు లేని ప్రేమానుబంధం మీ సొంతం. అయినా అందరిముందు అందమైన ప్రవర్తనతో ఉండే మీ కాపురం కలకాలం సుఖసంతోషలతో కొనసాగాలని కోరుకుంటూ మీకు పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు. చూడముచ్చటగా చాలా జంటలు ఉండవచ్చు. కానీ ఒక్క మనసే ఇద్దరిలో ఉండడం అంటే అది మీఇద్దరినీ … Read more