శ్రీ కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు 2021

శ్రీ కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు 2021

శ్రీ కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు 2021… ఆగష్టు 30న కృష్ణాష్టమి సంధర్భంగా తెలుగులో శుభాకాంక్షల కొట్స్ చిత్రాలు… కృష్ణుడు యొక్క లీలలు అద్భుతం. అమృతం వంటివి. ఒక్కసారి మనసుని తాకితే, ఆ మనసు గమ్యం గుర్తుకు వస్తుంది. ఒక్కసారి కృష్ణభక్తి కలిగితే, జీవితం ధన్యమవుతుంది అంటారు. భగవంతుడి పరిపూర్ణుడుగా వచ్చి బాల్యం నుండే లీలలు చేసి అందరినీ ఆకట్టుకున్న అవతారం అంటే కృష్ణావతారం. శ్రావణ మాసం బహుళ అష్టమి తిథి రోజున జన్మించిన కృష్ణుడు… దుష్ట శిక్షణ చేస్తూ… … Read more